AVÍS: CONTRACTES MENORS

Les persones naturals o jurídiques que tinguen plena capacitat d'obrar interessades a optar a les contractacions detallades en el pdf adjunt poden efectuar proposta seguint les indicacions expressades en el document assenyalat.

Per a descarregar PDF, clic ací

 

D'igual forma s'acompanya (en el pdf adjunt) annex descrivint les característiques dels serveis i subministraments demandats pel Servei municipal Palau de la Música i Congressos de València.

Per a descarregar PDF, clic ací