BORSA DE TREBALL

CONVOCATÒRIA TERCER EXERCICI PROVA SELECTIVA CONSTITUCIÓ BORSA D'ADMINISTRATIUS, clic ací

ANUNCI QUALIFICACIÓ 2n EXERCICI BORSA ADMINISTRATIU, clic ací

CONVOCATÒRIA 2n EXERCICI BORSA ADMINISTRATIUS, clic ací

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A CONSTITUIR UNA BORSA D'ADMINISTRATIUS, clic ací

PLANTILLA RESPUESTES CORRECTES DEL 1º EXERCICI DE LA BORSA D'ADMINISTRATIUS.

Per a descarregar PDF plantilla, clic ací

DATA D'EXAMEN I LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PER AL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS, DE L'O.A.M "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA".

Per a descarregar PDF documento, clic ací

 

ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ DE LA BASE SEGONA, APARTAT QUINT DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA  BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

ANUNCI TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES, BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA,CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS DE L’OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FLAUTA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMBÓ

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT PERCUSIÓN

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMPETA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FAGOT

Per a descarregar PDF document, clic ací