BORSA DE TREBALL

 

ANUNCI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M.PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A PODER PARTICIPAR EN LES PROVES DE SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTE`R TEMPORAL LABORAL D'ADMINISTRATIU PER A L'O.A.M. “PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA”. 

Per a descarregar PDF document, clic ací

ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ DE LA BASE SEGONA, APARTAT QUINT DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA  BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PROTECCIÓ CIVIL I HIGIENE AMBIENTAL, DE L'O.A.M PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

ANUNCI TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES, BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS, DE L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA,CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF document, clic ací

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D'ADMINISTRATIUS DE L’OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

Per a descarregar PDF Bases, clic ací

 

 

LLISTAT DEFINITIU INSTRUMENT CONTRABAIX I CONVOCATÒRIA EXAMEN

Per a descarregar PDF document, clic ací

LLISTAT DEFINITIU INSTRUMENT VIOLONCEL I CONVOCATÒRIA EXAMEN

Per a descarregar PDF document, clic ací

LLISTAT DEFINITIU INSTRUMENT VIOLA I CONVOCATÒRIA EXAMEN

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FLAUTA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMBÓ

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT PERCUSIÓN

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT TROMPETA

Per a descarregar PDF document, clic ací

RESULTAT BORSA DE TREBALL INSTRUMENT FAGOT

Per a descarregar PDF document, clic ací

LLISTAT DEFINITIU OBOÉ

Per a descarregar PDF document, clic ací

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES, PER A PROFESSORS DE L'ORQUESTRA DE VALÈNCIA PER ALS INSTRUMENTS DE A) TROMPETA; B) FAGOT-CONTRAFAGOT; C) PERCUSSIÓ; D) ALT TROMBÓ -TROMBÓ TENOR; E) CONTRABAIX; F) FLAUTA; G) VIOLA; H) VIOLONCEL; i I) OBOÉ.

Per a descarregar PDF Bases, clic ací